Sikander Warsi
Sikander Warsi

02 May 2024

1 min read

Kya kafiron se interest le sakte hain?

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
Answer

Ji haan Le sakte hai, ye sood nahi hota. Hindustan ke kafir harbi hai. Islye agar koi yahan ke kafir ko qarz de kar zyada raqm li jaye yani. ek kafir ne zaid se kaha, ki tum mujhe 5000 Rs. Do, me apko wapas karte waqt 6000 Rs. Dunga to zaid ke haq me ye zaaid 1000 sood nahi. Aur ise sood samjhna logo ki ghalat fehmi hai.

Hazrat Faqih e Millat Mufti Muhammad Jalaluddin Amjadi (alaihirrehma) Fatawa Faiz ur Rasool Jild:2 Safah:391 par farmate hain:
Yahan ke kafiron ko qarz dekar, za'id raqm lena JAIZ HAI.

والله تعالیٰ أعلمُ بالـصـواب