Sunni | Hanafi | Barelwi | Visit English Site

Inshort Category: Jinnat

Sikander Warsi
Sikander Warsi

05 Jan 2024

Kya Raat Ke Waqt Khusboo Ya Itar Lagakar Nikalne Se Jinn O Aaseb Ke Lagne Ka Khauf Hai?
Answer

Ho Bhi Sakta Hai Aur Nahi Bhi, Bismillah Padh Kar Lagaya Jaye Aur Aisi Jagah Khas Laga Kar Na Jaye Jaha Insan Kam Aur Jinn Zyada Hon.

Sikander Warsi
Sikander Warsi

05 Jan 2024

Kya Jinnat Me Bhi Wali Hote Hain, Ek Shakhs Par Sawari Aati Hai Kya Ye Sahi Hai?
Answer

Jinnat Me Wali Hote Hain Ye Sahi Hai Baki Sawari Aane Wali Shayad Sahi Nahi Hai.

Sikander Warsi
Sikander Warsi

05 Jan 2024

Kya Jinn (Jinnat) Bhi Jannat Me Jayenge?
Answer

Jinn (Jinnat) Jannat Me Nahi Jayenge, Balki Jannat Ke Aaspas (Araf Me) Rahenge, Ghumne Phirne Aa Jaa Sakte Hain Sirf, Kafir Jin Jahannam Me Jayenge.